Løypemaskinen vår er dessverre kommet i så dårlig forfatning at det er nødvendig å kjøpe inn en ny maskin. Styret i løypelaget planlegger i denne forbindelse et ekstraordinært årsmøte på Gamlestølen søndag 12.desember. Innkalling kommer innen 28.november, og agenda for møte er kjøp av ny maskin.