Dugnad

Løypelaget arrangerer dugnad første lørdag i september med påfølgende middag for dugnadsgjengen. Dugnaden handler hovedsakelig om vedlikehold av løypenettet, og arbeid med rydding av vegetasjon, vedlikehold og etablering av klopper, merking av løyper mm.