Dugnad

Dugnad Løypelaget arrangerer dugnad første lørdag i september med påfølgende middag for dugnadsgjengen. Dugnaden handler hovedsakelig om vedlikehold av løypenettet, og arbeid med rydding av vegetasjon, vedlikehold og etablering av klopper, merking av løyper mm.

Action photos

The worlds most active dugnadsgjeng…