Medlemskap

Alle som kjøper tomt/hytte i rundt omkring Jomfruslettfjell fra Gamlestølen til Elveseter har pliktig medlemskap i Løypelaget. Medlemskap i løypelaget er pr 1.januar 2021 kr 4 500,- som er en engangsavgift. Avgiften følger eiendommen. Avgiften skal betales til konto 2140 04 48997.

Løypeavgift

Alle som jevnlig benytter seg av løypenettet bør betale løypeavgift. avgiften betales i forkant av hver sesong, innen 1. november. Løypeavgiften er pr 1.januar 2020 på kr 1200,-. Løypeavgift betales til konto 2140 03 54534.

Det blir sendt ut epost med informasjon om innbetaling, og i tillegg legges det informasjon på nettsidene og på facebook siden.