Medlemskap

Alle som kjøper tomt/hytte i rundt omkring Jomfruslettfjell fra Gamlestølen til Elveseter har pliktig medlemskap i Løypelaget. Medlemskap i løypelaget er pr 1.januar 2021 kr 4 500,- som er en engangsavgift. Avgiften følger eiendommen. Avgiften skal betales til konto 2140 04 48997.

Løypeavgift

Alle som jevnlig benytter seg av løypenettet bør betale løypeavgift. Løypelaget sender ut faktura til alle som tidligere har betalt. Dersom du ikke har betalt tidligere, er det fint om du tar kontakt, slik at vi kan få kontaktinformasjon. Løypeavgiften er pr 23.mars 2022 på kr 1500,-. Dersom du ønsker å betale manuelt, kan du betale til konto 2140 04 48997. Oppgi epost og kontaktinfo i kommentarfeltet i betalingen.

Det blir sendt ut epost med informasjon om innbetaling, og i tillegg legges det informasjon på nettsidene og på facebook siden.