Medlemskap, andel, infrastrukturfondet

Alle som kjøper tomter / hytter tilknyttet Gamlestølen Vel er i henhold til tomtekontrakten pliktig til å innbetale en engangssum til Infrastrukturfondet

p.t. kr 4.500,-

Infrastrukturfondet skal benyttes til større investeringer i materiell eller utbygging av nye løypetraseer.

Innbetalingen til fondet gir medlemskap i Jomfruslettfjell Løypelag, og dermed medbestemmelse med tanke på hvordan løypene skal utvikles videre og hvordan det hele skal drives.

Vi håper selvfølgelig at alle som har hytter i området eller er tilknyttet området på andre måter, ønsker å bidra til infrastrukturfondet, og dermed bli medlemmer i Jomfruslettfjell Løypelag.  På den måten kan en bidra aktivt til videre utvikling av løypenettet til beste for både hytteeiere og fastboende.

Ta kontakt med oss!