Løypeavgift

Løypeavgiften skal dekke løpende utgifter til forberedelser av løypetraseer, kjøring av løyper med ATV og stor løypemaskin og løpende utgifter knyttet til driften av løypenettet.

Løypeavgiften fastsettes av Generalforsamlingen (Årsmøtet) , som holdes i påsken hvert år.

På Årsmøtet i påsken ble det besluttet at løypeavgiften skal innkreves i pr. skisesong og ikke pr. kalenderår som tidligere. Dette for å få et riktigere bilde av inntekter og utgifter. Dette er i henhold til avtalen med Gamlestølen Drift.

Løypeavgift for skisesongen 2016/2017 er kr 1.200,.- og betales til konto nr. 2140.03.54534

Betalingsfrist 01.11.16

For at vi skal får registrert innbetalingen riktig, er det viktig at innbetalingen merkes med område + tomtenummer evt. veiadresse.

Hvis innbetalingen gjøres av andre enn den som står som eier, er det fin at eierens navn også kommer frem på innbetalingen.