Medlemskap og løypeavgift

 

Medlemskap

Noen har det – noen har det ikke

 

Har du pliktig medlemskap i løypelaget så er bidraget til infrastrukturfondet pr 30. mars 2023 kr 10 000,- som en engangsavgift. Medlemskapet følger eiendommen.

 

Har du ikke pliktig medlemskap så tar vi gjerne imot din støtte på tilsvarende beløp. Det sikrer god helse og velferd i nærområde og kan betales til konto 2140 04 48997.

 

Løypebidrag

Løypene kommer sjeldent av seg selv, ofte står det en frivillig bak arbeidet som synes dette er morsomt og bidrar over evne. Men, fylle tanken eller kjøpe nytt utstyr har man neppe råd til om man gjør arbeid gratis. Derfor bidrar vi alle til at utstyret er i orden, tanken fylt opp og bidraget betalt i tide:-)

 

Medlemmene har talt og pr 30.mars 2023 er løypebidraget på kr 1750,-

 

Dersom du ønsker å betale manuelt, kan du betale til konto 2140 04 48997. 

 

Oppgi epost og kontaktinfo i kommentarfeltet i betalingen. Dersom du ikke har bidratt tidligere, er det fint om du tar kontakt, slik at vi kan få kontaktinformasjon.

 

Det blir sendt ut epost med informasjon om innbetaling, i tillegg til informasjon på nettsidene og facebook.