mars 2017

Årsmøte i Jomfruslettfjell Løypelag 13. april 2017

Innkalling til årsmøte 2017 i Jomfruslettfjell Løypelag Torsdag 13 april på Gamlestølen Fjellstue kl 18.30. Årsmøtet etterfølger Gamlestølen Vel sitt møte som starter kl 1700 samme sted. Saker som ønskes tatt opp på årsmøte, må være styret i hende senest to uker før møtet. Saksliste: Valg av møteleder Godkjenning av innkalling og dagsorden Valg av

Årsmøte i Jomfruslettfjell Løypelag 13. april 2017 Read More »