Regnskap og revisjonsberetning

Vedlagt ligger regnskap og revisjonsberetning for regnskapsåret 2018/2019.