Medlemskap og løypeavgift

ÅRSMØTE I JLL 2021 – Digitalt årsmøte uten samtidig deltagelse!

På grunn av den pågående pandemien har Styret besluttet at årsmøtet i år blir digitalt.

Vi har valgt å bruke en løsning utviklet av OBOS som tilbys gratis til lag og foreninger.

Årsmøtet vil foregå over flere dager og starter tirsdag 20.april kl. 09.00 og avsluttes onsdag 28. april kl. 09.00 Medlemmene deltar fra egen PC eller mobil og kan kommentere og stemme på sakene i perioden møtet pågår. Se mer informasjon i denne lenken: https://www.digitalearsmoter.no/

For å arrangere møtet må styret bruke e-post og mobilnummer. Hvis noen det siste året har fått ny e-post adresse eller nytt telefonnummer må de kontakte Hanne Werner på hanne@caseb.no.

Det er kun medlemmer av løypelaget som har stemmerett – dvs de som har betalt inn til Infrastrukturfondet (tidligere gavebrev) p.t. kr 4.500,-.

Alle medlemmer vil ved møtestart kl. 9.00 tirsdag 20. april kl. 09.00 motta en SMS med kobling til årsmøtet.

Hvis man ikke mottar slik melding, må Hanne Werner kontaktes.

Innkalling og mer informasjon legges ut 31.03.21

Hilsen Styret i Jomfruslettfjell Løypelag

Regnskap og revisjonsberetning

Vedlagt ligger regnskap og revisjonsberetning for regnskapsåret 2018/2019.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2019

Styrets Årsberetning sesongen 2017-2018

Årsberetning, regnskap og budsjett for Jomfruslettfjell Løypelag

Budsjett 2018-2019Jomfruslettfjell Løypelag årsrapport 2018

JLL regnskap 2017 – 2018

Bekreftelse på kontroll av regnskap for Jomfruslettfjell Løypelag 2017-2018

LØYPEAVGIFT FOR SESONGEN 2017/2018

Kong Vinter er i anmarsj og det er på tide å betale løypeavgift for sesongen 2017/2018

Innbetaling til –

Konto nr. 2140.03.54534

Beløp : Kr 1.200,-

Betalingsfrist : 01.11.2017

Husk å merke innbetaling med

-navn

-hytteområde (G= Gamlestølen, GR= Graneistølen, B=Bakko, BT= Bakkotjednet, SK= Skåletjednet)

-tomtenummer

-veiadresse

Vi gleder oss til en ny sesong med flotte skiløyper

Hilsen Styret

Referat Årsmøtet 2017

Referat årsmøte JLL 2016.compressed

Styrets årsberetning og regnskap

Her er styrets årsberetning og regnskap til årsmøtet på Gamlestølen Fjellstue torsdag 13. april kl. 18:30.

Styret har også beskrevet pågående og planlagte prosjekter.

Tidligløypa er kjørt

14732399_600643316783286_710257937369202819_n Tidligløypa er kjørt🎿 God tur❄️❄️❄️