ÅRSMØTE I JLL 2021 – Digitalt årsmøte uten samtidig deltagelse!

På grunn av den pågående pandemien har Styret besluttet at årsmøtet i år blir digitalt.

Vi har valgt å bruke en løsning utviklet av OBOS som tilbys gratis til lag og foreninger.

Årsmøtet vil foregå over flere dager og starter tirsdag 20.april kl. 09.00 og avsluttes onsdag 28. april kl. 09.00 Medlemmene deltar fra egen PC eller mobil og kan kommentere og stemme på sakene i perioden møtet pågår. Se mer informasjon i denne lenken: https://www.digitalearsmoter.no/

For å arrangere møtet må styret bruke e-post og mobilnummer. Hvis noen det siste året har fått ny e-post adresse eller nytt telefonnummer må de kontakte Hanne Werner på hanne@caseb.no.

Det er kun medlemmer av løypelaget som har stemmerett – dvs de som har betalt inn til Infrastrukturfondet (tidligere gavebrev) p.t. kr 4.500,-.

Alle medlemmer vil ved møtestart kl. 9.00 tirsdag 20. april kl. 09.00 motta en SMS med kobling til årsmøtet.

Hvis man ikke mottar slik melding, må Hanne Werner kontaktes.

Innkalling og mer informasjon legges ut 31.03.21

Hilsen Styret i Jomfruslettfjell Løypelag