Regnskap og revisjonsberetning

Vedlagt ligger regnskap og revisjonsberetning for regnskapsåret 2018/2019.

INNKALLING TIL DIGITAL ÅRSMØTE 2021

                                                    31.03.2021

Innkalling til årsmøte 2021 i Jomfruslettfjell Løypelag

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte, må være styret i hende senest to uker før møtet.

Saksliste:

1.Da årsmøtet avholdes digitalt uten samtidig deltagelse må punktet valg av møteleder utgå.

  Tilsvarende gjelder for valg av referent da protokoll blir etablert av den digitale applikasjon     som benyttes, og videre registrering av fremmøte som blir et resultat av antall påloggede deltagere.

Møteinnkalling ble sendt på email 31.03.2021 med vedlagt agenda. Styret foreslår at møteinnkalling godkjennes og at Dagfinn Solend, Gamlestølvegen 90 og Bent Solbakken, Gamlestølvegen 91, velges som protokollvitner.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 14.04. Sakene må være formulert slik at de kan behandles av årsmøtet.


Styrets innstilling:
Møteinnkalling godkjennes og Dagfinn Solend, Gamlestølvegen 90 og Bent Solbakken Gamlestølvegen 91, velges som protokollvitne.

2. Årsberetning og regnskap

3. Øking av løypebidrag til kr 1.500,00

4.Kjøp av ny løypemaskin – fullmakt til styret

5. Forslag til budsjett 2021/2022

6.Valg av styremedlem

7.Valg av revisor

8.Oppnevning av valgkomite

Velkommen!

Styret i Jomfruslettfjell Løypelag

ÅRSMØTE I JLL 2021 – Digitalt årsmøte uten samtidig deltagelse!

På grunn av den pågående pandemien har Styret besluttet at årsmøtet i år blir digitalt.

Vi har valgt å bruke en løsning utviklet av OBOS som tilbys gratis til lag og foreninger.

Årsmøtet vil foregå over flere dager og starter tirsdag 20.april kl. 09.00 og avsluttes onsdag 28. april kl. 09.00 Medlemmene deltar fra egen PC eller mobil og kan kommentere og stemme på sakene i perioden møtet pågår. Se mer informasjon i denne lenken: https://www.digitalearsmoter.no/

For å arrangere møtet må styret bruke e-post og mobilnummer. Hvis noen det siste året har fått ny e-post adresse eller nytt telefonnummer må de kontakte Hanne Werner på hanne@caseb.no.

Det er kun medlemmer av løypelaget som har stemmerett – dvs de som har betalt inn til Infrastrukturfondet (tidligere gavebrev) p.t. kr 4.500,-.

Alle medlemmer vil ved møtestart kl. 9.00 tirsdag 20. april kl. 09.00 motta en SMS med kobling til årsmøtet.

Hvis man ikke mottar slik melding, må Hanne Werner kontaktes.

Innkalling og mer informasjon legges ut 31.03.21

Hilsen Styret i Jomfruslettfjell Løypelag

LØYPEAVGIFT SESONGEN 2018/2019

I følge Primstaven er første vinterdag 14. oktober.

Selv om det fortsatt er plussgrader i fjellet, er nok Kong Vinter ikke så veldig langt unna ❄️❄️❄️

Det betyr at det er på tide å innbetale løypeavgiften for 2018/2019-sesongen

Konto nr 2140.03.54534

Beløp kr 1.200,-

Betalingsfrist 1. november 2018

Husk å merke betalingen med

– navn

– hytteområde  (G = Gamlestølen, GR= Graneistølen, B= Bakko, BT = Bakkotjednet, SK = Skåletjednet)

– tomtene/veiadresse

Vi gleder oss til nok en flott skisesong 🎿❄️

Husk at all oppdatering om løypekjøring og føreforhold legges fortløpende ut på vår Facebook-side www.facebook.com/Jomfruslettfjell Løypelag

Hilsen Styret ☃️❄️☃️⛄️❄️⛄️

DUGNAD 1. SEPTEMBER 2018

MINNER OM DUGNADEN 1. SEPTEMBER!!!!
👏👏👏

Gamlestølen Vel og Jomfruslettfjell Løypelag kaller inn til felles dugnad

lørdag 1. september 2018 kl. 10.00

Oppmøte på plassen ved servicebygget, nedenfor utleiehyttene.

Vi har mange oppgaver og håper at dere kan bidra –

Vi skal bygge

– 3 klopper
– sette ut løypestikker i store deler av løypenettet
(deilig fottur i fjellet  )
– mulig vi også må rake ut flis i tidligløypen, hvis vi ikke har fått
gjort dette med traktor før dugnaden

TA MED:
– små spett
– kubein
– hammer

til å sette ned løypestikkene med.

De som skal bygge klopper trenger:

– Motorsag, hammer, øks, skrudrill

På grunn av arrangement på Fjellstogo, satser vi på griling ved servicebygget umiddelbart etter at vi er ferdige med dugnadsoppgavene.
mail til:

jomfruslettfjell@gmail.com

Trenger tilbakemelding om hvem/hvor mange som kommer for fordeling av arbeidsoppgaver og innkjøp av mat og drikke.

Vi gleder oss til å se dere til fjells den 1. september.

Styret 

Styrets Årsberetning sesongen 2017-2018

Årsberetning, regnskap og budsjett for Jomfruslettfjell Løypelag

Budsjett 2018-2019Jomfruslettfjell Løypelag årsrapport 2018

JLL regnskap 2017 – 2018

Bekreftelse på kontroll av regnskap for Jomfruslettfjell Løypelag 2017-2018

ÅRSMØTE I LØYPELAGET 29. MARS 2018 kl. 10.00 – 11.30

NB!  Merk tidspunkt for årsmøtet!

Innkalling til årsmøte 2018 i Jomfruslettfjell Løypelag

LØYPEAVGIFT FOR SESONGEN 2017/2018

Kong Vinter er i anmarsj og det er på tide å betale løypeavgift for sesongen 2017/2018

Innbetaling til –

Konto nr. 2140.03.54534

Beløp : Kr 1.200,-

Betalingsfrist : 01.11.2017

Husk å merke innbetaling med

-navn

-hytteområde (G= Gamlestølen, GR= Graneistølen, B=Bakko, BT= Bakkotjednet, SK= Skåletjednet)

-tomtenummer

-veiadresse

Vi gleder oss til en ny sesong med flotte skiløyper

Hilsen Styret