INNKALLING TIL DIGITAL ÅRSMØTE 2021

                                                    31.03.2021

Innkalling til årsmøte 2021 i Jomfruslettfjell Løypelag

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte, må være styret i hende senest to uker før møtet.

Saksliste:

1.Da årsmøtet avholdes digitalt uten samtidig deltagelse må punktet valg av møteleder utgå.

  Tilsvarende gjelder for valg av referent da protokoll blir etablert av den digitale applikasjon     som benyttes, og videre registrering av fremmøte som blir et resultat av antall påloggede deltagere.

Møteinnkalling ble sendt på email 31.03.2021 med vedlagt agenda. Styret foreslår at møteinnkalling godkjennes og at Dagfinn Solend, Gamlestølvegen 90 og Bent Solbakken, Gamlestølvegen 91, velges som protokollvitner.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 14.04. Sakene må være formulert slik at de kan behandles av årsmøtet.


Styrets innstilling:
Møteinnkalling godkjennes og Dagfinn Solend, Gamlestølvegen 90 og Bent Solbakken Gamlestølvegen 91, velges som protokollvitne.

2. Årsberetning og regnskap

3. Øking av løypebidrag til kr 1.500,00

4.Kjøp av ny løypemaskin – fullmakt til styret

5. Forslag til budsjett 2021/2022

6.Valg av styremedlem

7.Valg av revisor

8.Oppnevning av valgkomite

Velkommen!

Styret i Jomfruslettfjell Løypelag

ÅRSMØTE I JLL 2021 – Digitalt årsmøte uten samtidig deltagelse!

På grunn av den pågående pandemien har Styret besluttet at årsmøtet i år blir digitalt.

Vi har valgt å bruke en løsning utviklet av OBOS som tilbys gratis til lag og foreninger.

Årsmøtet vil foregå over flere dager og starter tirsdag 20.april kl. 09.00 og avsluttes onsdag 28. april kl. 09.00 Medlemmene deltar fra egen PC eller mobil og kan kommentere og stemme på sakene i perioden møtet pågår. Se mer informasjon i denne lenken: https://www.digitalearsmoter.no/

For å arrangere møtet må styret bruke e-post og mobilnummer. Hvis noen det siste året har fått ny e-post adresse eller nytt telefonnummer må de kontakte Hanne Werner på hanne@caseb.no.

Det er kun medlemmer av løypelaget som har stemmerett – dvs de som har betalt inn til Infrastrukturfondet (tidligere gavebrev) p.t. kr 4.500,-.

Alle medlemmer vil ved møtestart kl. 9.00 tirsdag 20. april kl. 09.00 motta en SMS med kobling til årsmøtet.

Hvis man ikke mottar slik melding, må Hanne Werner kontaktes.

Innkalling og mer informasjon legges ut 31.03.21

Hilsen Styret i Jomfruslettfjell Løypelag